Pracownia architektury krajobrazu inż. Karolina Galińska

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
TO SZTUKA ROZUMIENIA PRZESTRZENI